En ny industriell revolution inom EU

 

EU vill göra företagen och främst småföretagen konkurrenskraftiga och samtidigt främja ekonomisk tillväxt och skapa bättre företagsklimat. Industrin är nyckeln i detta, och det satsningarna som EU nu gör kommer att skapa bättre förutsättningar för mindre företag att lyckas både inom europeiska länder men även utomlands.

I en globaliserad värld med ökad konkurrens från flera tillväxtländer så hänger det långsiktiga välståndet inom EU på styrkan av våra industriverksamheter runtom Europa. Målet är att minska utsläppen, skapa nya tillväxtkällor, uppmuntra småföretag och säkra en marknad för varor inom EU.

Europa har sakta men säkert börjat att återhämta sig från den ekonomiska krisen 2008 – 2011, och det har varit en relativt lång och bräcklig proEurope 3Dcess. Det vi däremot kan se i dagsläget är tillväxten av nya lösningar som exempelvis småföretagsakten inom EU. Initiativet har flyttat fokus på småföretagande och att tänka småskaligt först vilket innebär att små företag ska stå i fokus i politiken och i näringslivet.

Det ska bli enklare att starta småföretag inom EU genom ökade finansieringsmöjligheter. Europeiska investeringsbanken har börjat erbjuda mikrokrediter och lån för att starta småföretag, och i mitten av 2012 hade fler än 175 000 småföretag dragit nytta av dessa.

Att göra affärer utanför EU är också ett fokusområde som ska satsas på genom att organisera tillväxtuppdrag. I dagsläget finns ett nätverk som heter Enterprise Europe Network som är till för små och medelstora företag. Företag som startade i Europa men som sedan utökade sin verksamhet utanför EU har möjlighet att ansluta sig till detta nätverk för hjälp och stöd på den internationella marknaden.

Nätverket hjälper företag att förstå EU-lagstiftningen och hjälper till med stödprogram och internationaliseringstjänster i 54 olika länder. Småföretagen får hjälp med finansiering och andra viktiga saker som rättigheter och skyldigheter.

Det finns mycket information att hitta gällande planerna för EU och målsättningen inför året 2020, och du kan följa nyhetssändningar som behandlar detta via C more och deras kanalpaket som innehåller flera olika nyhetskanaler. Du hittar hela utbudet på deras hemsida.

Sändningarna kan ses både via din tv-apparat eller din mobila enhet. Du kan också välja att titta på sändningar via din mobiltelefon om du befinner dig på någon annan plats än hemmet. Se till att du alltid har koll på omvärlden var du är.

Leave a Reply

mts_schema