Europeisk arbetskraft

Sedan den Europeiska Unionen bildades har det skett mycket och något av det bästa som har skett är de fyra friheterna. En av dessa friheter är att du som medlem i den Europeiska Unionen kan bosätta dig och jobba i alla länder i denna organisation. Det senaste som har skett i unionen är dock det som kallas för Brexit vilket handlar om England och deras brytning från EU. Detta har lett till mycket spekulationer och även en viss oro gällande själva EU:s kraft och stabilitet gällande både arbete och pengar.

Det europeiska samarbetet efter Brexit

Det talas nu mycket om att hela EU måste ändra sitt sätt att arbeta. nordiska vänsterpartier vill se nytt europeiskt samarbete efter Brexit. Alla länder i Norden är sedan länge mycket sammansvetsade och har ett djupgående samarbete. Detta både med varandra och med de andra länderna inom EU. Här finns det också många olikheter som till exempel medlemskap eller ej, men att ändå ha tillgång till EU:s inre marknad via EES-avtalet. Sverige och Danmark står utanför det monetära samarbetet och har valt att behålla sin valuta. Nu ska allt detta och dessa länder komma till skott med vad de verkligen vill med det europeiska samarbetet och hur detta ska fungera.

Så måste samarbetet se ut i framtiden

Om alla de olika krafter som drar får som de vill, vilket de aldrig kommer att få, så skulle detta enbart leda till ett större kaos än vad som redan finns inom EU och denna tunga organisation. Något som är positivt med detta samarbete är att det står som en stor monetär faktor på spelplatsen Jorden. För att få ordning på detta samarbete så måste alla i framtiden se till att kunna enas inom alla de områden som gäller de fyra friheterna. Detta fungerar inte så bra idag men om det kan uppnås så kommer kanske till och med England att vara de som i framtiden åter finns med bland medlemsstaterna.

Leave a Reply

mts_schema