Utnyttja den fria rörligheten i Europa

 

Som svensk företagare finns det stora möjligheter att använda hela Europa som sitt arbetsfält. Eftersom den europeiska unionen har underlättat handel mellan medlemsländer finns det bättre förutsättningar än någonsin att söka sig utanför Sveriges gränser. Det är inte bara EU som gör det enklare att driva företag internationellt. Även teknologiska framsteg som uppkopplingshastigheter bidrar till att göra det möjligt att syssla med gränsöverskridande projekt. Sammantaget ger det en gyllene möjlighet för svenskar att utöka sitt företag till att också inkludera utländska projekt.

Den fria rörligheten är en påtaglig aspekt som den europeiska unionen har bidragit med. Som medborgare i ett medlemsland har du rätt att röra dig fritt mellan länderna så länge du har ett giltigt pass. Du har också tillåtelse att bo kvar i landet om du har en sysselsättning. Det gör att du enkelt kan flytta din verksamhet utomlands – antingen permanent eller tillfälligt. Du kan också öppna en filial i ett annat land utan att behöva gå igenom onödig byråkrati och pappersarbete. Med fri rörlighet blir det lättare för dig att korsa gränserna och bli gränsöverskridande både geografiskt och filosofiskt.

Digital nomads are people who can work from anywhere using a laptop and an internet connection: from an hillside italian town in Tuscany a young male traveller is typing on his laptop computer on a wooden table, with a travel backpack and a mug with coffee. On the background a beautiful panorama of hills covered by corn fields and trees at sunset. Laptop display reflects sky with clouds.

Den fria rörligheten är inte bara positiv för dig som har blickarna mot en utlandsflytt. Det kan vara lika värdefullt för dig som stannar i Sverige. Det ger dig nämligen chansen att hitta arbetskraft på andra platser i världen som har rätt kompetens för just din position. Istället för att behöva begränsa dig till den svenska arbetspoolen har du ett betydligt större urval. Det gäller särskilt yrken som kräver en specifik kompetens, som programmerare.

Den stora revolutionen som tillåter fri rörlighet är kanske inte främst juridiska och politiska regelverk. Det handlar istället om de teknologiska framstegen som tillåter företagare att ta kontakt med klienter och kollegor inom loppet av några ögonblick. Med en snabb internetuppkoppling går det att skicka stora filer omedelbart. Det går också att arrangera stora videokonferenser med bibehållen video- och ljudkvalitet, vilket besparar många resor. Utposter som tidigare krävde långväga transporter kan nu nås med hjälp av ett videosamtal. Det gör att Europa ligger närmare och är mer tillgängligt än någonsin för svenska företag.

Leave a Reply

mts_schema