Moms och försäljning av tjänster i EU

Om man som svensk företagare vill sälja sina tjänster till en aktör i ett annat EU-land, går det alldeles utmärkt. Man måste dock tänka på att momsreglerna ibland ser lite annorlunda ut när man gör affärer med någon i ett annat EU-land. I regel ska man ta ut moms på försäljningen, men det finns vissa undantag då det inte är du som svensk företagare som ska ta ut moms, utan momsen ska redovisas av köparen i hans eller hennes eget land.

För att avgöra om man ska ta ut moms eller inte mot sin köpare måste man först veta om köparen är ett företag (det vill säga en beskattningsbar person) eller en privatperson (det vill säga en icke beskattningsbar person). Ett enkelt sätt att identifiera om köparen är en beskattningsbar person eller inte är att kontrollera om det finns ett VAT-nummer kopplat till köparen, det vill säga ett momsregistreringsnummer. Även om det inte finns ett VAT-nummer kan köparen dock vara beskattningsbar – det räcker med att köparen driver någon form av ekonomisk verksamhet. Om man säljer sin tjänst till en beskattningsbar person är huvudregeln att tjänsten ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamet, vilket oftast är dennes eget hemland. Du ska med andra ord inte ta ut moms för din tjänst. Om du däremot säljer tjänsten till en privatperson anses tjänsten omsatt i det land där du som säljare har din verksamhet, och ska således beskattas i Sverige. Därför ska du ta ut moms för försäljningen av din tjänst.euro-1660456_960_720

Det finns dock ett antal undantag från dessa huvudregler, som framförallt går ut på vilken tjänst man säljer. Detta kan nämligen påverka var tjänsten anses vara omsatt, och således var den ska beskattas. För att veta om ens tjänst omfattas av något av undantagen, är det lättast att gå in på Skatteverkets hemsida, där det finns en förteckning över samtliga tjänster som innebär ett avsteg från huvudreglerna.

Om du nyss har startat ditt företag, och tycker att det är tillräckligt krångligt att fakturera och bokföra försäljning av tjänster inom Sverige, kan du kontakta ett bolag som Intrum, som kan hjälpa till med factoring. På det sättet får du som företagare pengarna från din faktura snabbt och enkelt, utan extra krångel.

Leave a Reply

mts_schema