Sök bidrag från EU

 

Europeiska unionen har gjort det lättare för företagare att söka bidrag av olika slag. Oavsett om du driver ett jordbruk inriktat på en speciell gröda eller om du är i uppstartsfasen med en ny idé har EU möjlighet att stötta dig finansiellt genom sina särskilda fonder. Tanken är att du ska få ekonomiskt stöd för att kunna genomföra din idé och på så sätt skapa bättre förutsättningar för tillväxt i framtiden. Konkurrensen om pengarna är dock av förklarliga skäl hård. Många vill ha en del av kakan och det gäller att visa att just du kommer att använda dem på bästa sätt. Här är några steg som hjälper dig på vägen mot att få din ansökan godkänd.

Close-up view of unrecognizable man counting money. Horizontal composition. Studio shot. Image developed from RAW format.

Om du vill ha en god chans att få pengar från EU bör du ha en tydlig idé att visa upp. Med en diffus plan kommer din ansökan att avslås snabbare än kvickt eftersom juryn då inte ens vet vad pengarna ska gå till. Träna på att formulera din idé så koncist som möjligt genom att till exempel förklara för en vän som inte är insatt i arbetet. Om du inte klarar av att förklara det på ett tydligt sätt på några meningar kan du behöva revidera din plan och se till att det framgår direkt vad du har tänkt göra. Det är viktigt att du har en idé som håller även långsiktigt och som du inte kommer att tröttna på efter några månader.

Pengarna som EU delar ut är tänkta att utveckla näringslivet i medlemsländerna och få igång en mer levande företagskultur. Därför kommer din ansökan att granskas noggrant i sömmarna. Det märks direkt om du inte har gjort din hemläxa. Det säkraste sättet att försäkra sig om att din ansökan håller måttet – förutom att läsa igenom den på egen hand otaliga gånger – är att låta en extern expert se över den. På så sätt uppmärksammas du på eventuella felaktigheter som annars hade kunnat påverka din chans att få pengar negativt.

Som företag gäller det också att du skickar din ansökan till rätt instans. Den som vill söka stöd för jordbruk bör skicka den till en annan avdelning än den som vill tillverka sängar inom ramen för EU-samarbetet.

Leave a Reply

mts_schema