Lär känna nya målgrupper i Europa

Vill du expandera företaget till marknader utanför Sverige? Då bör du börja med att titta på den europeiska marknaden. De korta distanserna i kombination med EU:s regelverk gör det enkelt för företagare i de olika medlemsländerna att arbeta över gränserna. Det är dock viktigt att tänka på kulturella skillnader inför en lansering på en ny marknad. Här hittar du de bästa tipsen.

Använd ett enkätverktyg

Ett viktigt steg i expansionsstrategin är att lära känna målgruppen på den nya marknaden. Genom att använda ett praktiskt enkätverktyg kan du få den information du är ute efter. På Ungapped.se hittar du enkla och smidiga tjänster när du vill göra enkätundersökningar. Företagets plattform tar hand om utskick samt samlar in och sammanställer data åt dig. Ungappeds enkätverktyg passar många branscher och områden, inte minst företag som vill expandera sin e-handel till nya marknader. Det finns många fördelar med att ta hjälp från ett företag som är expert på enkätverktyg. Bland annat ökar svarsstatistiken när enkäterna har snygg och anpassningsbar design. Dessutom integreras enkätverktyget med andra system så att du slipper manuell hantering av data.

Besök nya marknader

EU är gynnsamt för Sverige på många sätt, framför allt företagare som vill handla internationellt. De senaste åren har Sverige haft en stor ekonomisk tillväxt och mycket av det är tack vare EU:s regelverk som möjliggör för svenska företag att handla internationellt. Du som företagare har möjligheten att dra nytta av EU:s inre marknad på många olika sätt. Dels är det enkelt att sälja varor och tjänster till andra EU-länder, men det råder även fri rörlighet för personer, vilket innebär att du när du vill kan åka och besöka marknaderna du vill expandera till. Efter enkätundersökningen kan du själv besöka dina nya potentiella marknader för att bilda dig en personlig uppfattning om målgruppens behov såväl som konkurrenter och liknande.

Leave a Reply

mts_schema