Lokalisering – vägen in på en ny marknad

Lokalisering handlar om mer än bara översättning. När man ska etablera sitt företag i ett annat land kommer man att mötas av en annan kultur och ett annat språk, och för att lyckas med sin marknadsföring krävs det mer än att bara översätta den slogan eller kampanj man har använt i Sverige till ett annat språk – man måste anpassa den efter kulturen. Det som lockar en svensk köpare kanske inte alls är attraktivt för en köpare i Spanien eller Frankrike, och detta måste man ha med i beräkningen när man utformar sin marknadsföringskampanj i det nya landet.

Något annat man bör överväga är företagets namn och logotyp. Innan man spenderar hundratusentals kronor på att etablera sitt företag i ett annat land bör man undersöka om namnet, symbolerna eller färgerna i företagets logotyp har någon särskild innebörd i det nya landet – eller mer specifikt, några negativa konnotationer. Det är inte ovanligt att produkter och företag har olika namn i olika länder just på grund av detta.

För att kunna genomföra en framgångsrik lokalisering bör man självklart anlita experter på just det området från landet man har tänkt etablera sin verksamhet i. Det handlar vanligtvis om språkexperter som också har erfarenhet av till exempel copywriting och PR, och som därför har den kompetens som krävs för att inte bara översätta företagets budskap, utan också överföra det till den nya kulturen. Att anlita dessa experter är bara en av de många kostnader man kommer att stöta på när man ska sprida sin verksamhet till ett annat land, men det är kanske en av de viktigaste punkterna att lägga pengar på. Skulle man behöva ta ett lån för att täcka företagets kostnader i etableringsfasen kan man alltid jämföra olika bankers villkor hos exempelvis Consida, för att försäkra sig om att lånevillkoren blir så förmånliga som möjligt. Efter en framgångsrikt lokaliserad reklamkampanj kommer man sedan förhoppningsvis att ha det kapital som krävs för att betala tillbaka lånet.

Leave a Reply

mts_schema