Tips för att uppnå internationell framgång

Har ditt företag vuxit ur kläderna och är redo för en större marknad än enbart den svenska? Då är en spännande tid att vänta, men också mycket nytt som skiljer sig från hur saker fungerat tidigare. Att expandera ett företag utomlands på exempelvis den europeiska marknaden innebär fler potentiella kunder. Det är dock samtidigt fler regler och krav som ska tillmötesgås och därför gäller det att vara förberedd.

I den här artikeln ger vi dig smarta tips på olika aspekter som är ytterst viktiga att ha koll på innan klivet ut i Europa. Det finns även smarta inslag i företagets vardag som kan bidra till verksamhetens framgång. Mer om allt detta i texten här nedan!

Öppenhet inom verksamheten

Det är viktigt att företagets ledare styr skeppet i rätt riktning i samband med internationell expansion. Ledarskapet är dock ett ansvar som bottnar i hur miljön på arbetsplatsen faktiskt är. En ledare bör i så hög grad som möjligt ge personalen en anledning till att göra jobbet bra. Det gäller inte bara lönedelen, utan att även stimulera personalen till arbetsglädje och motivation. Återkommande studier visar att en grundbult när det gäller företags förmåga att skapa framgång är människorna. Att därför värna om en öppenhet inom verksamhetens väggar är av stor vikt. Det handlar om att förmedla företagets visioner med de anställda och få varje enskild medarbetare att förstå vad expansionen handlar om. De anställda bör också förstå varför företaget väljer att satsa på en internationell marknad.

Ett tips är att i en tidig fas involvera personalen i vad som kommer att hända. Ta gärna en titt på www.questback.com/se/ som erbjuder skalbara lösningar med syftet att hjälpa företag som står inför utmaningar. Med hjälp av olika analysverktyg kan ett underlag tas fram, vilket i praktiken kan omsätta insikter till gynnsamma affärsresultat. När företag analyserar intern feedback från medarbetare kan den interna relationen och värdegrunderna förbättras, men även relationen till existerande och potentiella kunder!

Praktisk förberedelse

En viktig aspekt i samband med företagsexpansioner inom eller utanför EU är regelverken. Verksamheter som står i startgropen för en internationell expansion bör i allra högsta grad sätta sig in i lagar och regler. Ledningen kan exempelvis ta in experthjälp när det gäller skatter och moms. Ska företaget sälja varor eller tjänster utomlands är det viktigt att ha koll på vad som gäller vid export. Mer om detta går att läsa på Tullverkets hemsida och du hittar även matnyttig information på Skatteverkets hemsida.

Det är till expansionens fördel att strategiskt planera verksamhetens olika avdelningar i detalj. På vissa marknader kan det krävas en annan typ av marknadsföring. Samma sak gäller vid försäljning där den praktiska biten kan kräva olika upplägg på olika geografiska marknader. Logistik och lager är områden som bör prioriteras i ett tidigt skede. Företaget kanske behöver anställa personal med spetskompetens inom just logistik och handel. En fungerande logistik är en av nycklarna till internationell framgång!

Leave a Reply

mts_schema